Industrii şi domenii

Industrii dezvoltare internațională

CONSTRUCȚII

Construirea de sedii ale unor agenții regionale, subsidiare sau puncte de lucru ale unor organizații internaționale. Construirea, renovarea, dotarea unor asezăminte de cultură și educație (grădinițe, școli, inclusiv vocaționale). Construcții cu funcțiuni comerciale, rezidențiale (inclusiv locuințe sociale), logistice (inclusiv cu destinație agricolă). Construcții speciale (depozite de muniții, clădiri și instalații specifice bazelor militare terestre, aeriene și navale). Furnizarea de diverse echipamente, utilaje, scule și dispozitive.

ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE

Lucrări de prevenire și combatere a eroziunii solului, securizare a malurilor unor cursuri de apă, irigații.

AGRICULTURĂ

Îngrășăminte chimice și organice; utilaje agricole; servicii de amenajare pepiniere; pompe industriale și compresoare.

APĂ POTABILĂ ȘI IGIENĂ

Servicii și produse din domeniul WASH (Water, Sanitation and Hygiene). Produse chimice utilizate în producția apei potabile.

ENERGIE ELECTRICĂ

Lucrări de electrificare; LEA de joasă, medie și înaltă tensiune; puncte și stații de transformare. Furnizare și instalare echipamente din domeniul energiilor regenerabile.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Infrastructură rutieră și lucrări de artă (poduri, pasaje etc.)

SERVICII & PRODUSE IT

Sisteme de videoconferință; Ordinatoare și alte sisteme de calcul și stocare date. Crearea de aplicații informatice.