Cum lucrăm?

Un proiect tipic din domeniul Asistenței internaționale în dezvoltare are următorii pași:

Aceste studii sunt necesare Clientului pentru a înțelege care sunt entitățile pentru care poate presta servicii în domeniul său de activitate, prioritățile strategice, programele și modul de lucru al acestora și servește ca bază pentru decizia sa de afiliere cu astfel de entități.

Înregistrarea Clientului ca potențial contractor, concretizată în obținerea accesului acestuia în platformele on-line de achiziții publice ale entității internaționale.

În baza drepturilor de acces obținute de Client o dată cu statutul de potențial contractor, Consultantul selectează și propune Clientului proiecte și viitoare oportunități (sau consiliază în acest scop structuri specializate ale acestuia).

După decizia Clientului de a participa la o licitație și primirea documentației specifice (tip caiet de sarcini, specificații de lucru) , Consultantul îl asistă în întocmirea diferitelor tipuri de răspuns (precalificări, Expression of Interest, inclusiv oferta de servicii sau produse a Clientului pentru respectiva licitație). În acest sens, Consultantul poate furniza sprijin tehnic, juridic, analitic (evaluare pe multiple paliere a proiectului și zonei sale geografice de implementare), dar și extrem de important o recomandare a  unor parteneri sau furnizori care prin competențele și poziționarea lor geografică pot mări șansele de adjudecare a proiectului.

Servicii adaptate proiectului pe timpul implementării acestuia, precum: reprezentarea Clientului în fața Beneficiarului, managementul de proiect, supervizarea unor faze sau elemente critice ale proiectului etc.