Capitalul privat în Africa (I)

Today, more than 140 private equity funds are present on the African continent, from the ones which focus on a single country to the specialized financiers in certain economic sectors or geographical areas, or even pan-African funds. While the energy, banks and mining companies used to be the sectors funded in the first wave, the investors now focus on consumer goods and services, but also on financial services. 

The rapid growth of private equity funds for investment in Africa has generated concerns about a “private equity bubble” on the continent. Nevertheless, despite certain risks that cannot be questioned, the private equity investments will increase in the future.

 

 

Capitalul privat (Private equity – PE) reprezintă o sursă de capital de investiţii ce provine de la persoane sau instituţii și este destinat dobândirii de părți sociale / acțiuni într-o companie nelistată la bursă (sau ce va fi delistată cu această ocazie). Acest capital este, de obicei, gestionat de fonduri (companii) specializate, ale căror strategii sunt centrate pe realizarea de investiții pe termen lung în active „nelichide” (achiziția de companii, mari proiecte imobiliare sau de infrastructură, alte bunuri corporale), pentru a obține control și influență asupra operațiunilor și managementului și a determina câștiguri pe termen lung pentru investitorii lor.  

 

Rapoarte ale African Private Equity and Venture Capital Association (AVCA), o entitate pan-africană ce promovează și facilitează investițiile private pe continentul african, arată că în anii ‘90 Africa înregistra primul val de PE. Capitalul provenea în principiu de la instituții ce finanțau dezvoltarea continentului, iar concentrarea geografică a acestor investiții era în Africa de Sud și țări din nordul Africii. La începutul anilor 2000, erau prezente peste 20 de astfel de fonduri, precum și principalele instituții internaționale de finanțare a dezvoltării, mărindu-se totodată și aria geografică de acțiune. 

Astăzi, peste 140 de astfel de fonduri de investiții cu capital privat sunt prezente pe continentul african, de la generaliști care se concentrează pe o singură țară, la finanțatori specializați în anumite sectoare ale economiei sau regiuni geografice, sau chiar fonduri pan-africane. Multe din cele mai mari fonduri de private equity ale lumii sunt active în Africa, atât cu echipe specializate în tranzacții pe continent, cât și prin filiale locale. Structura investitorilor este și ea schimbată, apărând fonduri private de pensii, companii de asigurări, dar și mulți investitori individuali. Portofoliile investițiilor s-au diversificat, la rândul lor. Dacă sectoarele finanțate în primul val erau energia, băncile și companiile extractive, în prezent investitorii se concentrează pe bunurile și serviciile de larg consum, dar și pe serviciile financiare.

Potrivit datelor prezentate de AVCA, între 2011 și 2016, în Africa au avut loc 919 tranzacții PE (din care 145 în 2016), cu o valoare totală de 22,7 miliarde USD. Aceste tranzacții includ atât private equity, cât și venture capital și acoperă toate sectoarele, inclusiv infrastructura. 

Următorul grafic prezintă distribuția regională a acestor tranzacții:

După alți autori există în jur de 200 de fonduri ce investesc în Africa și gestioneaza peste 30 miliarde USD.

Sursa: http://www.avca-africa.org/

 

În prezent, investițiile de capital privat  în Africa:

  • reprezintă o sursă de capital de dezvoltare – concentrat pe dezvoltarea sustenabilă a entității finanțate și cu un grad foarte redus de îndatorare al investitorilor (spre deosebire de piețele dezvoltate unde sunt utilizate frecvent strategii de tipul leveraged buy-out private equity);
  • sunt puternic concentrate pe standarde de mediu, sociale și de guvernanță – recunoscute global ca factor ce crește valoarea companiilor; în Africa se evită în acest fel riscul asupra afacerii finanțate în eventualitatea existenței unui mediu local în care standardele sunt deficitare;
  • sunt prezente în general ca acționar minoritar în companiile finanțate – datorită dinamicii specifice piețelor în dezvoltare;
  • sunt sub 50 milioane USD per investiție – situație întâlnită în peste 80% din tranzacții, datorită stagiului de dezvoltare la care sunt piețele africane și concentrării capitalului PE pe IMM. 

Creșterea rapidă a fondurilor destinate investițiilor de capital privat în Africa a generat îngrijorări privind crearea unei „bule de PE” pe continent – în principal, prea mulți bani „vânează” prea puține active valoroase, ridicând în mod artificial prețul acestora, totul având loc într-un context incert, cauzat de prăbușirea prețurilor materiilor prime, crize politice sau acțiuni teroriste. Africa are însă puternice fundamente macroeconomice și factori solizi pentru o creștere economică continuă în următoarele decenii, așa cum o reflectă și alte analize prezentate de noi anterior. 

Potrivit unui raport recent al Boston Consulting Group (BCG), o companie globală de consultanță în management, în ciuda unor riscuri ce nu pot fi contestate, investițiile tip private equity se vor amplifica în viitor datorită următorilor factori:

  • gradul de penetrare al PE în Africa este încă foarte mic – fondurile PE destinate Africii subsahariene ating maxim 0,1% din PIB național (ele sunt în general 1% din PIB în țările occidentale);
  • Africa este una din regiunile lumii cu cea mai mare creștere economică și foarte buni indicatori macroeconomici, rămânând o destinație predilectă pentru investiții străine directe;
  • numărul și atractivitatea potențialilor clienți pentru finanțare sunt în creștere – multe companii africane cu venituri între 10 – 100 milioane USD, active între 20 – 200 milioane USD și peste 150 angajați, adică segmentul cu cea mai mare dinamică, este încă destul de puţin expus PE;
  • condițiile de finanțare se îmbunătățesc în Africa – unele chiar ca urmare a creșterii prezenței fondurilor de investiții, prin creșterea numărului și competențelor specialiștilor locali (auditori, consultanți, avocați, bancheri). Pe de altă parte, poziția economiilor africane ca medii atractive pentru afaceri se îmbunătățește continuu, chiar dacă într-un ritm scăzut; 

există foarte puține alte opțiuni de finanțare – piețele de capital de pe continent sunt destul de puțin dezvoltate (peste 29 de burse de valori au mai puțin de 2000 de companii listate, cu doar 28 IPO în 2015), accesul la capital local sau finanțare prin creditare bancară este redus, costisitor sau ambele.