Fluxurile financiare ilegale în Africa

Illicit financial flows are commonly referred to as “money that is illegally earned, transferred, or utilized”. Illicit financial flows out of Africa have become a matter of major concern because of the scale and negative impact of such flows on Africa’s development and governance agenda. 

The various means by which illicit financial flows take place in Africa include illegal commercial activities, criminal activities, corruption and the abuse of entrusted authorities. There are three main types of drivers for the illicit financial flows: macroeconomic, structural and overall governance, with a complex dynamic interaction between them. The issue of illicit financial flows is highly complex and technical and Africa needs mechanisms and strategies to tackle these flows, as a key mechanism for its sustainable development.

 

 

Fluxurile financiare ilegale (FFI) reprezintă „bani obținuți, transferați sau folosiți în mod ilegal”. O bună perioadă, au existat, în studiile de specialitate, confuzii între aceste fluxuri și diferite forme ale „exodului de capital”. Exodul capitalului reprezintă capitalul repatriat dintr-o țară, ca răspuns la condiții economice nefavorabile, prin metode ce pot fi atât licite, cât și ilicite. Spre deosebire, FFI pot sau nu să părăsească o țară din cauza unor astfel de condiții, însă implică Ilegalitate – fie în obținere (de exemplu, ca urmare a unor infracțiuni), fie în transfer (de exemplu, prin evaziune fiscală), fie în ceea ce vor finanța la destinație (de exemplu, terorism).

Principalul organism care gestionează problematica FFI în Africa este United Nations Economic Commission for Africa, care, împreună cu Comisia Uniunii Africane, a creat High Level Panel on Illicit Financial Flows. Definițiile și principalele resurse ale prezentei analize provin de la acest organism, dacă nu se precizează altfel.

 

De ce este important subiectul fluxurilor financiare ilegale pentru Africa?

FFI ce părăsesc Africa creează îngrijorare prin dimensiunea fenomenului și impactul său negativ asupra agendei de dezvoltare și guvernanță a continentului. Se estimează că în ultimii 50 de ani Africa a pierdut peste 1000 miliarde USD în FFI; pentru a înțelege amploarea fenomenului, această sumă reprezintă aproximativ echivalentul întregii ODA (Asistenței Oficiale pentru Dezvoltare) primită pe continent în aceeași perioadă de timp. Este însă posibil ca aceste estimări să nu surprindă decât parțial dimensiunea FFI, datorită lipsei datelor relevante și al caracterului ascuns, ilicit, al faptelor ce stau la baza acestora. 

Potrivit unui raport al Global Financial Integrity, un think-tank specializat în cercetarea FFI și a impactului acestora asupra economiilor emergente și în curs de dezvoltare, FFI în  Africa subsahariană se situează la cel mai ridicat nivel global ca procent al lor din PIB (6,1%), pe locul III în cadrul economiilor în dezvoltare ca volum net (după Asia și Europa centrală și de est), iar ca rată de creștere la nivel global pe locul V (ultimul – cea mai mică rată, respectiv 3%).

 

Care sunt modalitățile prin care se generează fluxuri financiare ilegale în Africa?

  1. activitățile comerciale ilegale sunt responsabile pentru cel puțin 60% din totalul FFI în Africa. Acestea includ: prețuri de transfer abuzive, evaluări incorecte ale valorii comerciale (supraevaluarea importurilor, subevaluarea exporturilor), raportarea defectuoasă către autoritățile vamale a tranzacțiilor comerciale și activelor necorporale (brevete, patente, franșize etc.), toate cu scop de evaziune fiscală, dar și folosirea în mod agresiv, deliberat, a unui complex de metode la limita legii de evitare sau diminuare a impozitelor.
  2. activități de crimă organizată, cu scopul de a ascunde tranzacții și venituri provenite din trafic de persoane, narcotice, arme, contrabandă, dar și cele legate de activități frauduloase din sectorul financiar (împrumuturi neautorizate, spălare de bani, falsuri).
  3. corupție și abuzul de autoritate – cel mai des asociate în Africa cu mituirea funcționarilor  publici și abuzul în serviciu al acestora, cu scopul de a facilita activitățile de crimă organizată, dar și de a influența proceduri administrative în folosul sectorului privat (atât companii locale, dar și internaționale, prezente pe continent).

 

Arhitectura factorilor favorizanți ai fluxurilor financiare ilegale în Africa

Surse: http://www.uneca.org;  http://content-ext.undp.org/aplaws_publications/3273649/IFFs_from_LDCs_web.pdf

 

Există trei clase de factori favorizanți ai FFI în general la nivel global, Africa confirmând această structură, precum și dependențele dintre clase:

  1. Factori macroeconomici – foarte dependenți de situația fiecărei țări, aceștia acționează mai degrabă asupra celorlalți factori decât direct asupra FFI.
  2. Factori structurali – au cel mai mare impact asupra FFI; de exemplu, acolo unde creșterea economică nu este incluzivă, iar distribuția veniturilor este din ce în ce mai inegală (coeficientul Gini se deteriorează rapid), noii îmbogățiți vor căuta să evite taxele și impozitele, mai ales în condițiile în care guvernanța a avut de suferit.
  3. Slaba guvernanță – lasă cel mai adesea loc pentru corupție, resursele nemaifiind alocate pe criterii de competență și eficiență, ci clientelar.

Între cele trei clase de factori există interacțiuni multiple și complexe. De exemplu, o rată supraevaluată a cursului de schimb al monedei naționale (factor macroeconomic) poate stimula dezvoltarea unui sistem paralel, informal, de schimb valutar tip „piață neagră” (economie subterană – factor de guvernanță), ceea ce va determina creșterea corupției (din nou, guvernanță) dar și distribuția inegală a veniturilor (factor structural).

Principalele sectoare afectate de fluxurile financiare ilicite în Africa. Graficul următor prezintă cele mai importante 10 sectoare afectate de FFI în Africa, pierderile din intervalul considerat (2000 – 2009), exprimate în miliarde USD, fiind doar cele estimate ca urmare a evaluării incorecte a valorii comerciale, fără a lua în considerare alte activități comerciale ilegale, ori cele legate de crimă organizată și corupție, în legătură cu aceste resurse și sectoare.

Sursa: http://www.uneca.org

 

Este Africa pregătită să răspundă uriașei provocări a fluxurilor financiare ilegale? 

Problematica FFI este una complexă și foarte tehnică, pe toate palierele: originea banilor, destinația lor, ordinul de mărime a fenomenului, metodele și procedeele folosite, persoanele și entitățile implicate, dar și răspunsul statelor. Țărilor africane le lipsește adeseori capacitatea de răspuns administrativă și juridică, ori au probleme legislative care chiar favorizează activitățile ilicite ce generează FFI. Din acest motiv, cea mai adecvată strategie de răspuns a țărilor africane la FFI este reprezentată în ultimii ani de o rețea din ce în ce mai vastă și eficientă de parteneriate internaționale sau de colaborări cu principalele instituții de dezvoltare prezente pe continent, atât în domeniul prevenției, al investigației economico-financiare și urmăririi penale, cât și al recuperării și repatrierii fondurilor, a instrumentelor financiare ori a altor bunuri ce au părăsit ilegal continentul.